Tablice Ishihara

Różne wersje:
10 tablic - obrazkowe dla dzieci i niepiśmiennych,
14 tablic - skrócona wersja przesiewowa,
24 tablice - wersja przesiewowa,
36 tablic - wersja pełna

Tablice Ishihary, inaczej zwane pseudoizochromatyczne do badania spostrzegania barw i badania zdolności do rozróżniania kolorów zielonego i czerwonego

Stereotest Mucha

Umożliwia szybką i prostą ocenę głębokości percepcji stereoskopowej.

Zawiera 3 testy zarówno o charakterze przesiewowym, jak i dokładnie określające progresję do testowania krytycznego. Test z obrazkami zwierząt ułatwia badanie młodszych dzieci.

Stereotest Muchy identyfikuje też takie warunki jak Amblyopia i Strabismus.

Zestaw zawiera 3 testy o różnym zastosowaniu:
"Mucha" pozwala stwierdzić ogólne widzenie przestrzenne (stereoskopowe: test ten jest szczególnie przydatny w przypadku małych dzieci, mogących mieć trudności ze zrozumieniem instrukcji.
"Koła" zapewniają precyzyjnie stopniowany ciąg do testu krytycznego
Seria zwierzątek, z których wybierane są obrazki widziane dwuwymiarowo, umożliwia dla dzieci.

Stereotest Motyl

Analogiczny do testu Muchy, przydatny przy badaniu dzieci bojących się dotknięcia skrzydełek muchy. Umożliwia łatwe do skontrolowania badanie głębi widzenia stereoskopowego u pacjentów w dowolnym wieku. Jego celem jest pomiar minutowy obuocznego wykrywania różnic w odległości obiektów od obserwatora.  Zestaw zawiera 3 testy o różnym zastosowaniu:
"Motyl" pozwala stwierdzić ogólne widzenie przestrzenne (stereoskopowe: test ten jest szczególnie przydatny w przypadku małych dzieci, mogących mieć trudności ze zrozumieniem instrukcji.
"Koła" zapewniają precyzyjnie stopniowany ciąg do testu krytycznego
Seria zwierzątek, z których wybierane są obrazki widziane dwuwymiarowo, umożliwia badanie dzieci.
 "Motyl" prezentuje trzy poziomy stereoskopii.

Stereotest Randota

Stwarza możliwość uzyskania w pełni wiarygodnego badania głębi widzenia obuocznego.

Stereoskopowe, losowo rozmieszczone wzory wymagają od osoby badanej wyodrębnienia z tła nadrukowanej figury, bez pomocy jednocześnie widzialnych konturów.

Test zawiera 3 warianty ułatwiające badanie osób na różnych poziomach:
Duże jednolite pola zawierające proste figury o dwóch poziomach zróżnicowania, w każdym zestawie jedno puste pole służące jako kontrolne.
Rysunki zwierząt, przyciągające uwagę małych dzieci, podzielone na trzy poziomy zróżnicowania.
"Koła" podzielone na dziesięć poziomów zróżnicowania, zapewniające precyzyjnie stopniowany ciąg testu krytycznego.  Komplet z okularami.

Test Amslera

Rozszerzona wersja popularnego testu Amslera zawierająca 7 siatek Amslera oraz kartę wyników. Obok zawsze zamieszczanych czterech siatek rozszerzony zestaw dodaje tablice "białe kropk"i (White Dots), "linia równoległa" (Parallel Line) oraz "linia równoległa z centralnymi siatkami" (Parallel Line with Central Line Grids). Jako uzupełnienie standardowej siatki (Standard Grid) do diagnozy mroczku na barwy używana jest tablica "czerwone na czarnym" (Red on Black). Siatka "białe kropki" ujawnia ubytek pola widzenia bez zniekształceń. Dwie siatki "linie równoległe" (Parallel Line Grids) stosowane są w przypadku pacjentów wymagających bardziej uproszczonej siatki Amslera i są obrazowane zarówno poziomo jak i pionowo. Każdy z małych kwadratów na tablicy "siatka z małymi kwadratami" (Grid with Small Squares) odpowiada w przybliżeniu 1/2 stopnia i jest używany w badaniu pacjentów z małym centralnym ubytkiem pola widzenia.

Test TNO

Doskonały test oparty na figurach widzialnych wyłącznie przy "współdziałaniu" obu oczu w celu uzyskania obrazu stereoskopowego.
Umożliwia zarówno szybkie stwierdzenie, czy widzenie stereoskopowe w ogóle ma miejsce, jak i precyzyjną ocenę wrażliwości przestrzennej.
7 tablic przeznaczonych do badania osób dorosłych i dzieci.

Test Wortha

Tradycyjny test Wortha w postaci latarki. Komplet z okularami czerwono-zielonymi.  Baterie dołączono do zestawu. W komplecie z walizeczką

LANG I-R Stereo Test (edycja 2021)

LANG-STEREOTEST® to produkty ortoptyczne do diagnostyki obuocznej i badań przesiewowych
zaburzenia widzenia stereoskopowego u dorosłych i dzieci, dla lekarzy.
LANG-STEREOTEST® I-R (Ref 103) jest używany do szybkiego badania przesiewowego. Widzenie stereoskopowe we wszystkich grupach wiekowych od 6 miesiąca życia. Dzięki unikalnemu połączeniu losowych kropek i soczewki soczewkowej nie potrzebne są specjalne okulary, a ruchy oczu obiektu mogą być łatwo obserwowane.

LANG Stereo Test II - pediatryczny 54001

Test Lang II, stereo test, pediatryczny, od 12 m-cy, bez okularów

Stereo test Lang został stworzony w celu ułatwienia badania widzenia przestrzennego. Oparty jest na dwóch podstawowych zasadach: stereopsji punktów przypadkowych oraz druku mikro-cylindrycznego. Dla dzieci od 12 miesięcy, do użytku bez okularów.
Komplet z etui.

Optotypy: Cztery obiekty o różnej dysparacji: słoń / 600", samochód / 400", księżyc i gwiazdka 200"

Linijki do skiaskopii

Zestaw cylindrów krzyżowych

2 sztuki: +/- 0,25   +/- 0,5
W komplecie z drewnianym pudełkiem

Listwy pryzmatyczne

Listwy pryzmatyczne pionowe.
Zakres 1△ do 25△ z dodatkowym pryzmatem 30△.

Listwy pryzmatyczne poziome.  
Zakres 1△ do 40△ z dodatkowym pryzmatem 45△.

Listwy pryzmatyczne pionowe i poziome - zestaw.  
Listwa pryzmatyczna horyzontalna + wertykalna.
Zakres 1△ do 40△ z dodatkowym pryzmatem 30△i 45△.

Przysłona Maddox - cylinder 59508

Przysłona czerwona Maddox - cylinder

Przysłona Maddox - cylinder 59509

Przysłona czerwono-czarna Maddox - cylinder

Tablica Snellena litery

Tablica Snellena cyfry

Tablica Snellena obrazki

Test czerwono-zielony

Test czerwono-zielony do bliży

Test z tworzywaNa odwrocie tekst

Papierki termiczne oraz podbródkowe pasujące do większości urządzeń

papier-podgif 

autorefraktometry, tonometry, dioptromierze


Jeśli nie macie Państwo pewności jaki papier zamówić do swojego urządzenia to prosimy o kontakt do biura: 12 654 73 80 lub wysłanie maila.