Frey AP-300

AP-300 to nowoczesny perymetr komputerowy spełniający najwyższe standardy w diagnostyce pola widzenia. Zapewnia zaawansowaną diagnostykę z użyciem perymetrii kinetycznej i statycznej, w tym perymetrii Blue on Yellow. Urządzenie oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Wbudowana kamera zapewnia automatyczną kontrolę fiksacji pacjenta. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz zestandaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań. Intuicyjne oprogramowanie perymetru umożliwia łatwą obsługę urządzenia i jest przystosowane do obsługi za pomocą ekranów dotykowych. Perymetr AP-300 ma wbudowany komputer klasy PC.

Frey AP-250/250BY

AP-250 i AP-250BY to statyczne diodowe perymetry komputerowe o pełnym polu pomiarowym. AP-250 i AP-250BY wykorzystują diodową projekcję wsteczną z bodźcem w kolorze zielonym. AP-250BY dodatkowo oferuje test Blue-on-Yellow z niebieskim bodźcem w rozmiarze Goldmana V i żółtym podświetleniem czaszy zgodnie z wymogami SWAP. Oprogramowanie dostarczane z urządzeniem oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Kontrola fiksacji realizowana jest automatycznie za pomocą wbudowanej kamery lub poprzez kontrolę położenia plamki ślepej. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz zestandaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań. Perymetr AP-250 i AP-250BY może współpracować z dowolnym komputerem klasy PC pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Frey AP-50

AP-50 to nowoczesny statyczny perymetr komputerowy o niewielkich wymiarach zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów diagnozy jaskry oraz specyficznymi wymogami medycyny pracy. Urządzenie wykorzystuje diodową projekcję wsteczną z bodźcem w kolorze białym. Oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Kontrola fiksacji realizowana jest automatycznie za pomocą wbudowanej kamery lub poprzez kontrolę położenia plamki ślepej. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz standaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań. Perymetr AP-50 może współpracować z dowolnym komputerem klasy PC pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.